Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu - 18/08/2023 05:25 499 0
Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/ĐUK, ngày 16/5/2023 và Công văn số 618-CV/ĐUK ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 16/8/2023, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường trong hơn hai năm qua, đồng thời khẳng định mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt và đề ra phương hướng phấn đấu, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn nhiệm kỳ.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
   Tham dự Hội nghị, về phía Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh có: đồng chí Trần Thị Nụ -  Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối.
       Về phía Trường Đại học Y Dược Thái Bình có: đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Cường - UVBCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy; Có các đồng chí là UVBCH Đảng bộ Trường; Thường trực Hội đồng trường; Ban Giám hiệu, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ; các đồng chí  là Trưởng, Phó trưởng (phụ trách) các đơn vị trong toàn trường; Ban Thường vụ Công đoàn trường; Ban Thường vụ Đoàn thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
       Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Đảng ủy Trường Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn của Nhà trường trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; Những mặt còn tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và rút ra 05 bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, báo cáo xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra đến năm 2025.
       Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường tiếp tục có nhiều thuận lợi trong phát triển nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh uỷ Thái Bình và trực tiếp là Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Hệ thống chính trị Nhà trường luôn vững mạnh, viên chức, người lao động (VC, NLĐ) đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu phát triển Nhà trường. Cụ thể, một số hoạt động trọng tâm như: giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn và môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy tổ chức; thực hiện tốt đề án tự chủ; phát triển mở ngành đào tạo mới theo nhu cầu xã hội; đẩy mạnh đào tạo cán bộ và phát huy hiệu quả nguồn lực cán bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, chú trọng các đề tài có tính ứng dụng; gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tế và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ; phấn đấu tự chủ về tài chính; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà trường; cải thiện điều kiện làm việc, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; từng bước nâng cao thu nhập của VC, NLĐ; đảm bảo tốt các chế độ, chính sách…
       Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình”. Tham luận đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy qua hơn nửa nhiệm kỳ, những bài học kinh nghiệm và giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường đến năm 2025 và các năm tiếp theo.
       Tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Hà Kim Hoành - Báo cáo viên Đảng ủy giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
       Để làm rõ hơn một số nội dung trong công tác bảo vệ nội bộ chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường giới thiệu trước Hội nghị một số điểm chính trong Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.
       Tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Trần Thị Nụ -  Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao kết quả Đảng bộ đã đạt được, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã gần hoàn thành, đặc biệt có chỉ tiêu vượt như số cuộc kiểm tra, giám sát, giám sát chuyên đề đạt 116%. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đổi mới trong công tác tư tưởng chính trị, công tác xây dựng và phát triển Đảng; tăng cường hoạt động chuyên môn, phát huy hơn nữa thế mạnh hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Nhà trường... Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, với sự đoàn kết nội bộ, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chắc chắn Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.
       Vì sự phát triển bền vững của Nhà trường trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường, sẽ thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả bài viết: Đ/c Tô Thị Hồng Thịnh - Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng uỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập623
  • Máy chủ tìm kiếm86
  • Khách viếng thăm537
  • Hôm nay128,724
  • Tháng hiện tại3,752,082
  • Tổng lượt truy cập19,337,394
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây